18th Annual Global CEO Survey: Key findings in the Asset Management industry

2015-02-05

Företagsledare inom kapitalförvaltningssektorn är fortsatt optimistiska i sina framtidsutsikter. Nästan hälften av företagsledarna tror att ekonomin kommer att förbli detsamma under de kommande tolv månaderna. I ett hårt konkurrensutsatt landskap, ser ledarna nästan lika många hot som möjligheter.

 

Två tredjedelar "instämmer" eller "instämmer helt" i att det i dag finns fler möjligheter jämfört med för tre år sedan, men över hälften tycker att det finns flera hot i dag.
 

Företagsledningarna förbereder sig för kommande utmaningar genom att utnyttja digital teknik men också genom att främja mångfald i rekryteringen.
 

Om undersökningen

Rapporten baseras på den årliga globala undersökningen ”18th Annual Global CEO Survey”, där PwC har intervjuat 1 322 företagsledare om sin syn på nuläge och framtida utmaningar.

Kontakta oss

Peter Nilsson

Ansvarig Assurance FS, Ansvarig Asset & Wealth Management

Tel 0709-29 33 09

Daniel Algotsson

Auktoriserad revisor

Tel 0709-29 37 54

Följ oss i sociala medier