Revision inom kapitalförvaltning

2015-11-12

Du vill ha en revision som skapar värde och en samtalspartner som förstår din verksamhet. Vi vet att oavsett om det gäller revision eller rådgivning inom den finansiella sektorn ställer det särskilda krav på insikter och kompetens inom den speciella verksamhet som bedrivs.

Vi är många erfarna specialister inom revision som har rätt kompetens för att kunna följa det senaste inom det finansiella området och för att utveckla en djup kunskap om aktuella frågor inom kapitalförvaltning – det har du och din verksamhet nytta av.
 

Krav du ska ställa på revision:

 • Granskning av internkontrollmiljö och förslag till förbättringar
 • Granskning av rutiner för hantering av risker kring den finansiella rapporteringen
 • Granskning av redovisning av finansiella instrument, placeringar och investeringar
 • Granskning av årsredovisningens/årsberättelsens utformning, ÅRL, ÅRKL, ÅRFL, IFRS, K2/K3 och FFFS med mera
 • Mervärde i form av löpande stöd och rådgivning
 • Efterlevnad av lagstiftning
 • Finansinspektionens föreskrifter och krav inom självregleringens område
 • En revision utförd av FAR-licensierade revisorer för finansiella företag

 

Redovisningen som verktyg

Hos oss får du hjälp att göra redovisning och rapportering till ett kraftfullt verktyg för att löpande generera intern och extern information som skapar en rättvisande bild av verksamheten och dess resultat. Därtill får du en kvalitetssäkrad produkt för dina kunder och intressenter.
 

Tack vare vårt branschkunnande kan du få hjälp med:
 • Genomgång och förslag till förbättringar av rutiner och processer för ökad effektivitet och bättre intern kontroll
 • Introduktion av nya rekommendationer och föreskrifter
 • Genomgång och förslag till förbättring av redovisningen
 • Utbildning för personal inklusive löpande uppdatering inom redovisningsfrågor

Kontakta oss

Peter Nilsson

Ansvarig Assurance FS, Ansvarig Asset & Wealth Management, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 09

Sussanne Sundvall

Partner, Financial Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 73

Daniel Algotsson

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 37 54

Följ oss i sociala medier