Kapitalförvaltare - Power to shape the future

A brave new world

Kapitalförvaltare: Tänk nytt och forma framtiden!

Med kontroll över mer än 110 biljoner USD, har kapitalförvaltningsbranschen aldrig tidigare haft så stora möjligheter att bidra till en bättre framtid för investerare, aktieägare, statsfinanser och samhälle.

2020 blev ett tumultartat år för samhället, världsekonomin och kapitalförvaltning (AWM). Efter många år med stabil tillväxt fick branschens tillgångar utstå snabba rörelser på den finansiella marknaden och volatiliteten kommer sannolikt att pågå under en längre tid.

Även om vacciner och behandlingar hjälper oss i kampen mot covid-19-pandemin så kommer inte allt att återgå till det som var förut. Just nu finns det enorma möjligheter för dig som kapitalförvaltare. Med motsvarande 110 biljoner USD i förvaltningskapital (AuM) för ESG-satsningar, kan du verkligen förändra världen! På egen hand, i samverkan med olika intressenter, både regeringar och portföljbolag, kan du göra skillnad inom tre av de viktigaste prioriteringarna som världen står inför idag och använda den makten för att forma framtiden:

Finansiera framtiden

AWM-bolag kan rikta kapital och sikta på investeringsmöjligheter för att lyfta ekonomier ur lågkonjunktur och hålla uppe avkastningen på fonder och värdepapper.

Trygga framtida pensioner

Genom att leverera riskjusterad avkastning kan kapitalförvaltare hjälpa människor att uppnå sina sparmål och överbrygga pensionsbortfall som har uppkommit på grund av svag ekonomi, extremt låga räntor och pressad statlig välfärdsbudgetar.

Hållbara investeringar är framtiden

För en del investerare kommer den finansiella avkastningen att fortsätta vara den enda prioriteten. Men ett växande antal investerare förväntar sig att kapitalförvaltare integrerar olika ESG-frågor (miljöfrågor, sociala frågor och ledningsfrågor) i sina investeringsstrategier. Detta paradigmskifte påverkar redan idag produktdesign, fondfördelning och resultatmål.

Som kapitalförvaltare blir det en prioriterad uppgift att vara en del av lösningen samtidigt som du uppfyller ditt uppdrag att optimera avkastningen. Många investerare accepterar inte längre en trade-off. I den här rapporten använder vi ett ramverk som hjälper dig att hitta ett nytt sätt att tänka på framtiden för ditt företag.

Ladda ner den nya rapporten!

Läs mer om våra tjänster inom Financial Services

“Förnya ditt sätt att tänka på framtiden som kapitalförvaltare! I rapporten hittar du bland annat ramverk och tips på struktur för hur du kan tänka kring din organisation, verksamhet och affär.”

Daniel Algotsson, ansvarig Asset & Wealth Management, PwC Sverige

Kontakta oss

Daniel Algotsson

Daniel Algotsson

Partner, ansvarig Assurance FS, PwC Sverige

Tel 0709-29 37 54

Följ oss i sociala medier