CEO Survey 2023: Att ställa om och skapa förtroende i osäkra tider

PwC:s tjugosjätte årliga undersökning

Årets rapport bygger på insikter från 4 400 företagsledare från 105 länder

CEO Survey 2023: Att ställa om och skapa förtroende i osäkra tider

När vi summerar resultaten av den tjugosjätte upplagan av vår vd-undersökning är bilden en helt annan än för ett år sedan. Stark optimism och framtidstro har förbytts i en mer dyster syn på tillväxt och ekonomisk utveckling. Men det finns ljusglimtar, bland annat när det gäller svenska bolags inställning till klimat- och förtroendefrågor. Läs hela inledningen med Sofia Götmar-Blomstedt, vd för PwC Sverige.

Läs inledningen

Sofia Götmar Blomstedt, vd, PwC Sverige
storstad i gryningsljus

Få företagsledare tror på ökad global tillväxt

Den starka optimismen i förra årets undersökning har i år slagit över i motsatsen. Endast 18 procent av de globala företagsledarna tror nu på en ökning av tillväxten under de kommande tolv månaderna.

Så tänker företagsledarna om tillväxt

Ekonomisk instabilitet oroar företagen

Förändringarna i omvärlden återspeglas i hur företagsledarna ser på hoten mot tillväxt. Av de globala respondenterna oroar sig 40 procent för ökad inflation och minskad köpkraft, och 30 procent för makroekonomisk instabilitet.

Hoten som oroar företagarna

gata i stad sedd genom fönster kvällstid
järnvägsspår i kvällsljus

Näringslivet behöver ställa om för framtiden

Vår undersökning visar att behovet av omställning i näringslivet är stort. Hela 39 procent av såväl de globala som de svenska vd:arna tror att deras verksamhet bara kommer att vara framgångsrik i maximalt tio år med nuvarande inriktning.

Företagens omställningsarbete

Mer samarbete krävs för att skapa förtroende och lösa våra samhällsutmaningar

Det behövs en högre grad av samarbete för att skapa förtroende och ta itu med våra gemensamma samhällsutmaningar. Företag samarbetar i dag generellt sett mer med externa parter för att skapa nya ekonomiska värden än för att lösa olika typer av samhällsutmaningar.

Mer om företagens samarbete

kollegor framför skärm
vindkraftverk och solceller i gryningen

Skiftande syn på klimatförändringarnas affärspåverkan

När det gäller hur klimatförändringarna påverkar den egna affärsverksamheten ser företagsledarna framför allt ökade kostnader för att hantera exempelvis olika regelverk, men också påverkan på produktion och tillgång till råvaror. Svenska företag har agerat mer resolut än det globala snittet för att mildra klimatkrisen.

Företagens vägval för klimatet

Drift och utveckling tar störst del av företagsledarnas tid

När företagsledarna anger tidsåtgången för olika delar av verksamheten hamnar den operativa driften som väntat i topp. Om de fick välja fritt skulle de frigöra tid från operationella frågor till mer relationsskapande aktiviteter, såväl internt som externt.

Så spenderar företagsledarna sin tid

kollegor tittar på dokument

"Oavsett ekonomiskt klimat måste alla företag vara lyhörda för förändringar och behovet av omställning. Det handlar dels om att se över den egna affären, men också om att höja blicken och agera på stora gemensamma frågor som klimatkrisen, sociala utmaningar och teknikutveckling."

Jörgen Haglund, vice vd, PwC Sverige

Kontakta oss

Sofia Götmar-Blomstedt

Sofia Götmar-Blomstedt

Vd, PwC Sverige

Tel 0709-29 28 82

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund

Markets Leader och vice vd, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 51

Johan Eriksson

Johan Eriksson

Kommunikationschef, PwC Sverige

Tel 0728-80 95 08

Följ oss i sociala medier