Sänkning av bolagsskatten är nu godkänd

2018-06-21

Riksdagen har i juni 2018 godkänt sänkning av bolagsskatten vilket kommer ske i två steg; 2019-2020 21,4 procent och från och med 2021 20,6 procent, se artikel om beslutet. Därmed är det aktuellt att gå igenom och justera uppskjuten skatteskuld/uppskjuten skattefordran i bokslutet per 30 juni 2018.

Är du intresserad att läsa mer och veta vad du behöver tänka på, se tidigare publicerade artiklar:

 

Kontakta oss

Claes Janzon

Partner och redovisningsspecialist samt vice ordförande i FAR:s policygrupp för redovisning, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 42

Olle G Nilsson

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 27 75

Följ oss i sociala medier