Redovisning av hyresrabatter avseende covid-19

2020-06-22

Som en följd av covid-19 pandemin har det blivit allt vanligare att leasegivare erbjuder sina kunder hyresrabatter. Hyresrabatter kommer i många olika former såsom till exempel att leasetagaren får anstånd med betalning av hyran eller en tillfällig nedsättning av hyresbeloppet.

Hur en hyresrabatt redovisas beror på fakta och omständigheter, till exempel vilken typ av rabatt som ges, hur avtalet är utformat samt om företaget är leasetagare eller leasegivare. I vår skrift ”Redovisning av hyresrabatter avseende covid-19” beskriver vi hur hyresrabatter ska redovisas enligt IFRS.

Läs även om den lättnad som införts i IFRS 16 Leasingavtal avseende covid-19 relaterade hyresrabatter här:
Covid-19-relaterade hyresrabatter – ändring av IFRS 16

Vill du veta mer om redovisning av hyresrabatter avseende covid-19? Kontakta oss i dag!

illustration redovisning av hyresrabatter

Kontakta oss

Claes Janzon

Claes Janzon

Partner och redovisningsspecialist samt vice ordförande i FAR:s policygrupp för redovisning, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 42

Karin Hultén

Karin Hultén

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 36 40

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om finansiell rapportering

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide