Redovisning av statliga stöd avseende covid-19

2020-06-22

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av utbrottet av covid-19 har flera åtgärder vidtagits av den svenska regeringen och beslut har fattats om olika typer av stöd till företagen. PwC:s skrift "Redovisning av statliga stöd avseende covid-19" beskriver den redovisningsmässiga hanteringen av de olika statliga stöden som beslutats i Sverige under våren 2020.

Den redovisningsmässiga hanteringen kan variera beroende på vilka redovisningsnormer som tillämpas, i vår skrift redogör vi för effekter enligt IFRS, RFR 2, K3 och K2. Då villkoren för samtliga stöd vid denna skrifts avgivande ännu inte är helt fastlagda, och tolkningar av hur dessa ska redovisas fortfarande utvecklas, är det viktigt att alltid söka den senaste informationen.

De stödpaket som införts i olika länder till följd av covid-19 kan givetvis variera och villkoren som ska vara uppfyllda för att företagen ska vara berättigade till det aktuella stödet varierar naturligtvis från land till land. För företag som har dotterföretag i andra länder är det därför viktigt att sätta sig in i villkoren för de statliga stöd som dotterföretagen har åtnjutit för att kunna bedöma hur dessa statliga stöd ska hanteras i redovisningen.

Vill du veta mer om redovisning av statliga stöd avseende covid-19? Kontakta oss i dag!

Kontakta oss

Claes Janzon

Claes Janzon

Partner och redovisningsspecialist samt vice ordförande i FAR:s policygrupp för redovisning, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 42

Christian Stralström

Christian Stralström

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 54

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om finansiell rapportering

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide