Ny rapport: Så påverkar IFRS 16 företagsvärdering

2019-10-17

valv med sol i fönster

Den 1 januari 2019 implementerades den nya leasingstandarden IFRS 16 som ersatte den tidigare standarden IAS 17. IFRS 16 innebär förändrade redovisningsprinciper för leasetagare, medan redovisningen för leasegivare i all väsentlighet är oförändrad.

PwC:s studie "IFRS 16 - ny leasingstandard" inkluderar 73 bolag noterade på svenska Large Cap och belyser generella trender och förändringar i bolagens rörelsevärde, balansomslutning och EBITDA. Studien uppmärksammar också vilken inverkan IFRS 16 kan få på både kassaflödes- och relativvärdering.

– Vi noterar att det är stora skillnader i effekterna av leasekapitalisering mellan industrier men också mellan bolag inom samma industri. Att ha insikt i den nya redovisningsstandardens effekter på kassaflödesvärdering, värdemultiplar och andra relevanta finansiella nyckeltal kan därför komma att bli viktigt i framtida företagsförvärv, andra typer av transaktioner och nedskrivningsprövningar. Implementeringen av IFRS 16 medför nya diskussionspunkter och områden för analys avseende finansiell rapportering och denna studie ger högaktuella insikter hur man bör arbeta med IFRS 16, kommenterar Jon Walberg, partner och ansvarig för värderingsenheten på PwC.

Kontakta oss

Jon Walberg

Jon Walberg

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 11

Cecilia Nicander

Cecilia Nicander

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 34

Goran Saeed

Goran Saeed

Corporate Finance, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 93

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om finansiell rapportering

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide