IFRS 17 – så här hanterar du förändringarna på bästa sätt

2018-11-14

kvinnor sitter vid skrivbord med pennor i händerna

Implementering av den internationella redovisningsstandarden IFRS 17

Försäkringsbolagen har mindre än tre år på sig att implementera den internationella redovisningsstandarden IFRS 17 och står både inför tekniska och operativa utmaningar. Lär dig allt om den nya standarden för försäkringskontrakt, IFRS 17. Våra experter reder ut vilka förändringar standarden medför och tipsar om hur du förenklar övergången. Få hjälp med allt från konsekvensanalys till genomförande.

Vilka utmaningar står försäkringsbolag inför som ska anta den nya internationella redovisningsstandarden IFRS 17, det beskrivs i rapporten "Three simple ideas can take the panic out of your prep for IFRS 17".

Resultatet i rapporten är högintressant och visar att organisationer i ett tidigt skede ska gå in och identifiera kvantitativa effekter och eventuell påverkan på bolagets affär och verksamhet och fördjupa sig i frågeställningar kring den nya redovisningsstandarden IFRS 17."

Alexander Dollhopf, aktuarie, PwC Sverige

Fem råd för att förenkla övergången

  1. Börja i tid och dra nytta av erfarenheter från Solvens II i planering och genomförande av implementeringsarbetet. IFRS 17 kräver ett nära samarbete mellan olika kompetensområden.

  2. Det är viktigt att det frigörs resurser i ett tidigt skede för att säkerställa att implementeringsarbetet blir effektivt. En god planering och detaljerat förstudiearbete kommer att medföra en mer kostnadseffektiv och strukturerad process i design- och implementeringsfasen.

  3. Gå igenom organisationens mål och arbeta sedan bakåt från system och struktur hela vägen till den plattform som behövs för rapportering. Annars kommer det att finnas en hel del sista-minuten arbete.

  4. Välj nyckelpersoner från varje relevant funktion i din organisation som blir ansvariga för att säkerställa ett jämnt resultat och att målen uppnås. För att driva förändring måste människor tilldelas den uppgiften, stå till svars och fatta beslut som ansvarig.

  5. Det finns ingen "one size fits all", bedöm vad som är bra för din organisation, var taktisk, flexibel och kompromissa. IFRS 17 kräver ett nära samarbete mellan ekonomi, finans, företagens aktuariefunktioner liksom process- och systemägare.

Vem berörs av IFRS 17?

Standarden berör alla bolag med försäkringskontrakt, samt investeringsavtal med återbäringselement, under förutsättningen att dessa bolag redovisar i enlighet med IFRS och att den Europeiska Unionen antar standarden för tillämpning i Europa. I Sverige är det i nuläget bolag med noterade aktier eller skuldebrev som behöver tillämpa IFRS 17 i sin koncernredovisning. Tillämpningen av standarden i andra bolag, gällande både koncernredovisning och redovisning i juridisk person, behöver bekräftas av myndigheterna. Finansinspektionen har börjat sitt arbete med att fastställa hur tillämpningen av redovisningsstandarden ska se ut.

Hur påverkas svenska bolag av redovisningsstandarden?

För de bolag som kommer att tillämpa IFRS 17 innebär det betydande implikationer då bolag behöver anpassa redovisningen, de underliggande aktuariella modellerna, de finansiella rapporteringsprocesserna och systemen för att hantera nya beräknings- och datakrav.

Den största förändringen för svenska försäkringsföretag är att IFRS 17 innebär en förändrad värderingsmodell för försäkringstekniska avsättningar, som påverkar särskild försäkringsföretag med längre liv- och pensionsförsäkringsavtal, jämfört med exempelvis skadeförsäkringsföretag.

Vad kan PwC hjälpa till med?

PwChar bred kompetens inom IFRS 17  och kan stötta din organisation i förberedelserna inför den nya standarden. Vi hjälper er att förstå det redovisningsmässiga innehållet i standarden och hur standardens principer ska tolkas för just ditt bolags produkter och regelverk. Vi bistår med det omfattande arbetet att anpassa och ta fram ny systemarkitektur och datahantering, liksom med stöd vid design och implementation.

IFRS 17 kommer att träda i kraft den 1 januari 2021. Tidigare tillämpning är möjlig för bolag som samtidigt applicerar IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder.
 

Vad är IFRS 17?

IFRS 17 avser redovisning av försäkringskontrakt och syftar till att skapa en högre grad av transparens i försäkringsföretagens intjäning och en ökad jämförbarhet mellan företag och länder.

Läs mer om IFRS 17 >>

 

Intressant läsning - försäkringsspecifik rapport med fokus på IFRS, men relevant för informationsförsörjning och finance inom försäkring i stort.

Ladda ner och läs den här:
The finance function of the future: Use IFRS 17 to build your competitive advantage >>

 

Kontakta oss

Alexander Dollhopf

Alexander Dollhopf

Aktuarie, PwC Sverige

Tel 0725-80 05 60

Gunilla Stenbeck

Financial Services Risk & Regulations, PwC Sverige

Tel 0729-84 10 68

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om finansiell rapportering

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide