Hur påverkar inflationen redovisningen?

2022-11-18

kollegor diskuterar hur inflationen påverkar redovisningen

Stigande inflation kan innebära nya utmaningar vid upprättande av finansiella rapporter och öka behovet och relevansen av vissa upplysningar. Vissa effekter från en ökad inflation kan verka relativt uppenbara (till exempel ökningar av diskonteringsräntor som används för att spegla pengars tidsvärde och justeringar av kassaflöden för att ta hänsyn till effekten av allmän inflation).

Men det finns också många indirekta effekter som kan komma att påverka de finansiella rapporterna, till exempel:

  • prognoser för prishöjningar och eventuella begränsningar för i vilken utsträckning dessa dessa prishöjningar kan föras över till kunderna;
  • förändringar i kundbeteende, till exempel byte till andra billigare varor eller minskad konsumtion; och
  • sannolikheten för ekonomiska svårigheter för ett företag, dess kunder, leverantörer eller andra motparter.

PwC har tagit fram en skrift som går igenom de områden i IFRS som kan påverkas mest av en stigande inflation. Du hittar skriften här.

För att ta del av skriften så behöver man registrera ett konto på PwCs webbplats Viewpoint. Registrering tar endast några minuter och är kostnadsfri. Följ länken ovan för att komma till skriften och registrering.
 

Anna Lööw, PwC

Anna Lööw
Redovisningsspecialist, PwC Sverige
E-mail
010-213 38 82

Claes Janzon, PwC

Claes Janzon
Partner och redovisningsspecialist samt vice ordförande i FAR:s policygrupp för redovisning, PwC Sverige
E-mail
0709-29 30 42

Följ oss i sociala medier