Nytt K-regelverk för årsbokslut

2018-01-31

kvinna öppnar dörr

Ett bokföringsskyldigt företag ska enligt Bokföringslagen alltid avsluta sina räkenskaper genom en årsredovisning, ett årsbokslut eller ett förenklat årsbokslut. Läs här vad som gäller för vilket företag.

Bokföringsskyldiga företag som inte är skyldiga att upprätta en årsredovisning och som inte är små nog att avsluta räkenskaperna med ett förenklat årsbokslut ska enligt Bokföringslagen, BFL, avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut. Från och med 2018 (räkenskapsår som inleds efter 31 december 2017) ska företag som upprättar årsbokslut tillämpa det nya allmänna rådet för årsbokslut som publicerades i december 2017.

Följande ska upprätta en årsredovisning

Regleringen av vilken handling som företaget ska upprätta finns i BFL kapitel 6. Aktiebolag, ekonomiska föreningar samt handelsbolag med en eller flera juridiska personer som delägare ska alltid avsluta räkenskapsåret med en årsredovisning. Utöver detta ska alla större företag (över gränsvärdena 50 anställda, 40 miljoner i balansomslutning och 80 miljonerkronor i nettoomsättning) upprätta en årsredovisning, oavsett associationsform. Årsavslut för stiftelser och några ytterligare företagsformer beskrivs i BFL 6:1. Övriga företag som inte omnämns i denna paragraf får avsluta året med ett årsbokslut.

K-regelverk för årsbokslut framtaget

Bokföringsnämnden har sedan 2004 arbetat med ett projekt för att ta fram samlade regelverk för årsbokslut och årsredovisning, det så kallade K-projektet. K-regelverken för årsredovisning har redan börjat gälla till exempel K2 "Årsredovisning i mindre företag" från 2008 och K3 "Årsredovisning och koncernredovisning" från 2012, men hittills har det saknats ett K-regelverk för årsbokslut.

Följande ska upprätta ett årsbokslut

Det nya K-regelverket Årsbokslut ska tillämpas av alla företag som avslutar den löpande bokföringen med ett årsbokslut (se ovan) och som inte har valt att upprätta ett förenklat årsbokslut. Ett företag som ska avsluta räkenskapsåret med ett årsbokslut och som har en nettoomsättning som normalt uppgår till tre miljoner får välja att upprätta ett förenklat årsbokslut i stället för ett vanligt årsbokslut. Upprättas ett förenklat årsbokslut tillämpas regelverket som kallas K1 "Förenklat årsbokslut".

Regelverket för årsbokslut ger möjlighet att upprätta årsbokslutet på två olika sätt: antingen med tillämpning av de enklare reglerna i regelverket och som för årsredovisningar motsvaras av K2-regelverket, eller med tillämpning av punkt 1.7  i det allmänna rådet som gör det möjligt för vissa företag att tillämpa reglerna i K3 "Årsredovisning och koncernredovisning". En tillämpning av punkt 1.7 innebär att årsredovisningslagens bestämmelser kan tillämpas fullt ut inom ramen för vad bokföringslagen anger, vilket ger företagen möjligheter att göra andra anpassningar och bedömningar än om punkt 1.7 inte skulle tillämpas.

Regelverket ska tillämpas på räkenskapsår som påbörjas närmast efter den 31 december 2017 och får tillämpas på räkenskapsår som påbörjas tidigare om räkenskapsåret avslutas tidigast den 31 december 2017.
 

Kontakta oss

Taina Rauma

Taina Rauma

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0734-23 57 02

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om finansiell rapportering

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide