Ränteavdragsbegränsningar – redovisningsmässiga frågor

2019-12-02

De nya ränteavdragsreglerna ger upphov till en mängd redovisningsmässiga frågeställningar avseende leasing. Detta dokument sammanfattar vad respektive företag behöver beakta med hänsyn till ränteavdragsreglerna givet det redovisningsregelverk som företaget tillämpar i dag. Exempel på frågeställningar avser klassificering av leasingavtal, vald diskonteringsränta med mera.

För en mer detaljerad redogörelse för de redovisningsmässiga frågorna kopplat till ränteavdragsbegränsningar och leasing hänvisar vi till följande artikel:
IFRS-koncerner måste hantera tre olika leasingberäkningar

Kontakta oss!

Göteborg

Filip Wedlin +46 (0)10 213 05 17
filip.wedlin@pwc.com

Stockholm

Cecilia Nicander+46 (0)10 213 33 34
cecilia.nicander@pwc.com

Christoffer Svärd +46 (0)738 60 17 92
christoffer.svard@pwc.com

Malmö

Olle G Nilsson +46 (0)10 212 70 75
olle.g.nilsson@pwc.com

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om finansiell rapportering

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide