Kryptovaluta – redovisningsmässiga överväganden enligt IFRS

2018-10-08

Intresset för kryptovalutor, såsom bitcoin, har ökat väsentligt under senaste tiden till följd av dess snabba värdeökning och volatilitet. I takt med att handeln med kryptovalutor har ökat har flera jurisdiktioner börjat granska regleringen kring området. 

Frågor som uppstått är hur emission av och investering i kryptovaluta ska redovisas och värderas samt vilka upplysningar som ska lämnas. Eftersom det inte finns någon redovisningsstandard som specifikt hanterar kryptovaluta behöver man titta på befintliga IFRS-standarder och tillämpa ett principbaserat tillvägagångssätt.

I skriften "In depth – Kryptovalutor och relaterade transaktioner: redovisningsmässiga överväganden enligt IFRS" lyfter vi fram aktuella redovisningsfrågor som för närvarande debatteras samt delar vår syn kring hur IFRS kan tillämpas avseende redovisning av kryptovalutor. De frågeställlningar som uppstår är varierande och i hög grad beroende av fakta och omständigheter i specifika fallet.

Exempel och överväganden som illustreras i vår skrift illustrerar generiska principer för kryptovalutor då transaktioner med kryptovalutor är ett område som utvecklas snabbt. I takt med att vägledning och praxis inom området utvecklas kommer vi att uppdatera skriften.
 

Följ oss i sociala medier