ESMA uttalar sig om redovisning av uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag

2019-11-05

kvinnor sitter vid skrivbord

Detta uttalande gäller för företag som redovisar uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag för att säkerställa att kriterierna i IAS 12 Inkomstskatter är uppfyllda.

Inom ramen för redovisningstillsynen kommer European Securities and Markets Authority, ESMA, och de nationella redovisningstillsynsorganen fortsätta att övervaka redovisningen av uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag och hur företag upplyser om att kriterierna i IAS 12 är uppfyllda.

Uttalandet är ett resultat av European Enforcers Coordination Sessions, EECS, ett forum inom ESMA för EU:s nationella redovisningstillsynsorgan. I detta forum diskuterades tillämpningen av kriterierna i IAS 12 avseende redovisning av uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag. Vid flera tillfällen har redovisningstillsynsorgan noterat att väsentliga uppskjutna skattefordringar har redovisats trots att kriterierna i IAS 12 inte var uppfyllda.

IAS 12 fastställer de kriterier som ska vara uppfyllda för redovisning av uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag och avdragsgilla temporära skillnader. Kraven och vägledningen ingår främst i IAS 12.34-36 som anger att;

  1. Sannolikhetskriteriet ska vara uppfyllt (IAS 12.34, 36): En uppskjuten skattefordran redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.
  2. Om ett företag under senare år redovisat förluster redovisas en uppskjuten skattefordran endast i den mån det finns tillräckliga skattepliktiga temporära skillnader eller andra faktorer som övertygande talar för att tillräckliga skattepliktiga överskott kommer att finnas (IAS 12.35).

Läs hela uttalandet från ESMA här >>
 

Kontakta oss

Claes Janzon

Claes Janzon

Partner och redovisningsspecialist samt vice ordförande i FAR:s policygrupp för redovisning, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 42

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om finansiell rapportering

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide