Government and the Global CEO

2015-03-09

Regeringar och offentliga organisationer måste förnya fokus på att uppnå budgetbalans för att hållbart minska sina kostnader för offentlig service. Samtidigt behöver de öka den organisatoriska rörligheten, det vill säga omställningsförmågan, för att snabbare kunna anpassa sig till allt snabbare förändringar i samhälle och övrig omvärld.
 

Detta visar PwC: s undersökning "Government & the Global CEO" där svar från 1 322 företagsledare i 77 länder adderas med insikter från 50 regeringsföreträdare, generaldirektörer och vd:ar från statliga bolag.
 

De övergripande resultaten från undersökningen visar att endast 37 procent av företagsledarna tror att den ekonomiska tillväxten kommer att förbättras under 2015, vilket är en minskning från 44 procent jämfört med förra året. Samtidigt ligger deras förtroende för tillväxten inom sina egna företag stadigt. 39 procent säger att de är mycket säkra på att deras bolags intäkter kommer att öka under de närmaste tolv månaderna, lika många som förra året.

Kontakta oss

Jan Sturesson

Global government leader

Tel 0705-69 37 37

Följ oss i sociala medier