Automatiserad skattefunktion – några tips på vägen

2018-10-10

kvinnor och man på kontor

Your Tax function – Automated and Empowered

Företag står inför stora utmaningar i takt med att den teknologiska utvecklingen accelererar. I PwC:s rapportserie, "Tax Function of the Future – A Focus on Today", diskuteras hur företag kan implementera nya system för att genom artificiell intelligens och automatisering underlätta och effektivisera skattefunktionens arbete.
 

Kontakta oss

Kim Jokinen

Skatterådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 44 30

Följ oss i sociala medier