Global tax transparency and risk management

2015-11-23

Hur påverkas skattefunktionen av ökade transparenskrav?

Den globala trenden är att skatt aldrig har varit högre på dagordningen hos beslutande organ, företag, aktieägare och andra intressenter. Allt mer komplicerade skatteregler samt utökade krav på regelefterlevnad och transparens kommer i framtiden leda till ökade risker och kostnader. Det är därför hög tid att redan nu aktivt förbereda och underlätta en anpassning till framtida skatteförändringar.

PwC:s rapport ”Global tax transparency and risk management” är den andra delen i PwC:s rapportserie – Tax Function of the Future. I denna del utforskas globala skatteregler, riskhantering samt hur förändringar av skatteregler på ett globalt plan kommer påverka företags omvandling av skattefunktioner.

Läs även den första delen i rapportserien ”Reshaping the tax function of the future”.

Kontakta oss

Kim Jokinen

Skatterådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 44 30

Tove Palm

Senior Associate Tax, PwC Sverige

Tel 0725-84 97 83

Följ oss i sociala medier