Personalstyrning och strategier

Effektivare HR-arbete

Med rådgivning och praktisk hjälp från en expert kan din HR-avdelning bli mer effektiv. Det skapar mervärde för företaget och gör att du kan sänka kostnader. Dina medarbetare på HR-avdelningen kan också få mer tid till att utveckla företaget.

Du kan få hjälp och stöd med frågor som rör alla aspekter inom strategiskt arbete och personalstyrning. En viktig del av arbetet inom en HR-avdelning är att lyfta det strategiska HR-arbetet högre upp på agendan för ledning och styrelse.

Med hjälp av våra specialister på HR-frågor får du snabbt och effektivt svar på frågeställningar som rör ersättningar och förmåner, HR-perspektiv på transaktioner, HR-funktionens effektivitet, HR leveransmodell, kommunikation och förändringsledning, stödfunktioner åt HR, internationell mobilitet och prestationsstyrning. Detta för att ditt företag ska attrahera nya medarbetare samt behålla och motivera nyckelpersoner som redan arbetar i företaget.

Inom vårt globala nätverk av specialister finns en bred erfarenhet att arbeta med HR-frågor. Vi kan stödja dig och företaget i alla länder där ni är verksamma.
 

Kontakta oss

Ring vår expert för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig med HR-frågor.

Mätdata och nyckeltal sätter fokus på HR-frågorna

Med hjälp av vårt verktyg Saratoga kan du länka nyckeltal till de övergripande affärsstrategierna och målen för verksamheten. Fråga om Saratoga nästa gång du talar med vår HR-expert.

Kontakta oss

Anders Assarson

Anders Assarson

Partner

Tel 0709-29 14 23

Anders Christensson

Anders Christensson

Branschansvarig Statsförvaltning, partner

Tel 0709-29 38 39

Följ oss i sociala medier

Kontakta våra skattespecialister

Fyll i formuläret för att komma i kontakt med en skatterådgivare

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide