Hantering av oegentligheter

Misstänkta ekonomiska oegentligheter

Misstänkta ekonomiska oegentligheter och andra förtroendeskadliga händelser kan vara mycket skadliga för de organisationer som drabbas. Betydande ekonomiska förluster och förhöjda riskexponeringar är regel snarare än undantag för de som drabbas.

Vi hanterar:

 • Förskingringsincidenter och bedrägerier
 • Finansmarknadsbrott
 • Redovisningsfusk och missbruk av incitamentsprogram
 • Korruptions och konkurrensrättsliga incidenter
 • Obehöriga intrång/immaterialrättsintrång/stöld av företagshemligheter

Vi kan bistå med:

 • Handledning och rådgivning i samband med misstänkta incidenter, så kallad ”damage control management”.
 • Anpassade kvalificerade utredningar och analyser av bland annat räkenskapsmaterial, elektroniskt material, intervjuer etc.
 • Säkring och analys av elektroniskt bevismaterial.
 • Kartläggning och värdering av riskexponeringar / ekonomiska skador.
 • Implementering av förebyggande riskkontroller och åtgärdsprogram.
 • Expertutlåtanden i samband med att anspråk skall mötas eller väckas.

Läs om vår ”Incident Response Desk” – en stand by-servicelösning för stora och internationellt verksamma företag.

Tveka inte att ta kontakt med oss om du vill veta mer.

Kontakta oss

Magnus Lindahl

Magnus Lindahl

Director Forensic

Tel 0709-29 30 25

Följ oss i sociala medier