Insiderhantering och insiderinformation

Insiderhantering - skydd mot läckage i budsituationer

Har företaget beredskap för att hantera insiderinformation och hur agerar ni när informationen läcker ut?

Hantering av insiderinformation är en av de svåraste utmaningarna för ett börsnoterat bolag. I många budsituationer läcker insiderinformation ut. Aktiekursen stiger snabbt därefter, budpremien urholkas och ett överpris betalas. I värsta fall kan hela affären spricka.

Förebyggande rutiner är viktiga men inte hela lösningen. Ofta har insiderinformation läckt på grund av otillräckliga rutiner och undermålig sekretess. Först när budprocessen börjar ta form kommer rutinerna att sättas på prov. Dessvärre finns inga vattentäta system för att skydda budgivare för de skador som uppstår vid ett informationsläckage. Incitamenten för de som verkligen vill missbruka insiderinformation i grunden kommer heller inte att förändras.

Vi kan ge ert bolag skarpare verktyg för att kontrollera riskerna genom att ligga steget före och äga initiativet. Det är viktigt för budgivaren att övervaka processens gång och att agera omedelbart vid misstanke om vårdslösa eller illojala beteenden.

Övervakning och skuggning

Vi hjälper er med att genomföra en oberoende övervakning av budprocessen. I detta arbete ingår:

  • Utformning och planering av budprocessen från ett sekretessperspektiv.
  • Oberoende kontroll av att rutiner mot informationsläckage finns på plats hos klienten och i de företag som klienten skall anlita.
  • Realtidsövervakning och analys av det finansiella instrumentet till dess den kurspåverkande informationen har offentliggjorts.
  • Omedelbar larmrapportering vid iakttagna avvikelser i kurs eller volym.

Incidenthantering vid informationsläckage

Anställda och tredjeparter kan komma att misstänkas för obehörigt röjande av insiderinformation eller i värsta fall insiderbrott. Det är därför viktigt att agera direkt och i sådana situationer genomför vi:

  • Spårning av läckage.
  • Utredning och analys av händelseförloppet och minimering av förtroenderisk.
  • Biträde vid kontakter med åklagare, tillsynsorgan och andra myndigheter.

Vill du veta mer? Kontakta oss - vi hjälper dig gärna!

Kontakta oss

Ulf Sandlund

Ulf Sandlund

Executive Director Forensic Services

Tel 0709-29 36 07

Följ oss i sociala medier