Öppna data i Sverige 2014

2014-05-19

Sedan 2010 finns i Sverige en lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen). Enligt en rapport från PwC finns här en stor outnyttjad potential och studier visar att öppna data väsentligt skulle främja demokratin, bidra till ökad tillväxt med upp till 10 miljarder kronor och minska risken för oegentligheter i offentlig förvaltning.
 

Att utbyta och tillhandahålla data har i alla tider varit en av hörnstenarna i den mänskliga civilisationen. Öppna data skapar möjligheter för fler att utveckla produkter och tjänster som helt eller delvis bygger på offentlig data. Trots att Sverige står sig väl internationellt så släpar utvecklingen efter jämfört med våra grannländer.
 

En ökad vidareanvändning av offentlig data skulle kunna bidra till en ökad svensk tillväxt på uppemot tio miljarder årligen. Det menar PwC i sin senaste rapport ”Öppna data i Sverige”.
 

– Med den svenska traditionen av öppenhet i den offentliga förvaltningen och vår höga teknikmognad borde Sverige ha kommit längre i arbetet med öppna data. Enligt E-delegationens senaste undersökning har drygt två tredjedelar av myndigheterna ännu inte utsett någon ansvarig för arbetet med öppna data och cirka hälften saknar budgeterade aktiviteter, säger Magnus Kolsjö, senior manager och ansvarig för öppna data på PwC.

Följ oss i sociala medier