Banking & capital markets

Framtidens bank

Banker möjliggör för företag, investerare och myndigheter att verka, utvecklas och genomföra sina visioner. Bankerna har sedan finanskrisen arbetat med att återhämta sig och bygga upp förtroendet från sina kunder. Nu står branschen inför nya utmaningar i form av teknikutveckling, regelefterlevnad, ökade kundkrav och nya aktörer.

Utöver finansiella utmaningar måste banker och andra aktörer på kapitalmarknaden anpassa sig till ett förändrat landskap där omfattande regelverk, nya aktörer och teknik, samt ökade krav från kunder och myndigheter påverkar hur verksamheten kan drivas. PwC erbjuder rådgivning för banker och andra finansiella aktörer för att hjälpa organisationer att både säkerställa regelefterlevnad och optimera verksamheten utifrån solvenskrav, skatteregler och kundernas efterfrågan på enkla och digitala lösningar.  

Kontakta oss

Maria Sahlén

Ansvarig Consulting FS och Banking & Capital Markets, PwC Sverige

Tel 0709-29 44 93

Anneli Granqvist

Ansvarig Financial Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 95

Följ oss i sociala medier