Open Banking - anpassa verksamheten för det nya ekosystemet

sommaräng

Hur påverkas bankernas affärsmodell när de tvingas konkurrera med nya uppstickare som erbjuder finansiella tjänster och är det en myt att bankerna kan vinna slaget och gå ut ännu starkare? Utmaningarna är många i en banksektor som präglas av evolution. 

Slaget om kunderna hårdnar – tar bankerna hotbilden på allvar?

Kampen om kundrelationen hårdnar i takt med att betydelsen av var pengarna förvaltas minskar. Hur ska banksektorn parera och förbereda sig för det öppna ekosystemet?

"Min uppfattning är att banker är bekanta med PSD2, men verkar inte lika införstådda med konsekvenserna hur "open banking" kommer att påverka traditionella aktörers affärsmodeller. Hur kan banker fortsätta tjäna pengar som del av ett väsentligt större ekosystem?"

Vad händer när bankernas monopol avskaffas?

Bankerna har tidigare kunnat utnyttja att de varit infrastrukturspelare. De har både varit en kritisk del av ett nav men också ägare av all teknik. Ny teknik i kombination med det nya regelverket kommer ändå sakta att urholka denna fördel.

Prognoser pekar på att bankerna kommer att förlora en betydande del av intäkterna förknippade med betaltjänster till förmån för nya aktörer fram till år 2020.

"Är man inte tidigt ute med en strategi riskerar man att hamna i bakvattnet."

Anneli Granqvist, ansvarig för Banking & Capital Markets, PwC Sverige

EU-kommissionens tanke med direktivet har varit att förbättra konkurrens och innovation i sektorn samtidigt som man vill stärka konsumentskydd och säkerhet.

Vad är Open Banking?

Landskapet för finansiella tjänster förändras i takt med samhällets digitalisering och open banking är det pågående skiftet i finansiella sektorn från stängda till öppna affärsmodeller. Open banking innebär att aktörer öppnar upp och byter information med varandra. Kärnan i open banking är möjligheten att koppla samman affärsmodeller som tillsammans utgör ett nytt ekosystem som bidrar med mervärde för kunderna. Det avgörande kommer inte att vara var kundernas pengar återfinns. Det centrala kommer att vara vem som äger det gränssnitt som interagerar med kunden.

Så här hjälper PwC till med frågor kring Open Banking

PwC hjälper organisationer med utmaningar kopplade till Open Banking i ett helhetsperspektiv, med bland annat strategisk rådgivning och regelverk.

  • Gör utvärderingar, gapanalyser och regelefterlevnadsrevisioner.
  • Ger strategisk rådgivning där vi hjälper kunder ta fram affärsmodeller, värdeerbjudanden och produkter för att kunna vara konkurrenskraftiga i ett Open Banking landskap.
  • PwC hjälper till i den faktiska transformationen och ser till att kunden rör sig i den utstakade riktningen och uppnår sina mål genom konkreta förändringsprojekt.

Vad är open banking?

Open banking innebär att aktörer öppnar upp och byter information med varandra. Kärnan i open banking är möjligheten att koppla samman affärsmodeller som tillsammans utgör ett nytt ekosystem som bidrar med mervärde för kunderna.

Öppna API:er ger nya möjligheter

Genom att öppna sina plattformar med hjälp av ett programmeringsgränssnitt (API) kan företag få värde från data, skapa synergieffekter och utveckla nya molnbaserade tjänster snabbare.

Kontakta oss

Anneli Granqvist

Anneli Granqvist

Partner, Risk Advisory Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 95

Christian Öberg

Christian Öberg

Partner, Financial Service Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 10 77

Följ oss i sociala medier

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide