17th Annual Global CEO Survey: Key findings in the Banking and Capital Markets industry

2014-02-06

Företagsledare inom bank- och kapitalmarknaden är mer optimistiska om utsikterna för den globala ekonomin än ledare i andra sektorer. Mer än hälften planerar att öka antalet anställda under de kommande tolv månaderna, de flesta med minst 5 procent.

När det gäller förändringarna i branschen ser de tillfrågade företagsledarna ny teknologi, demografiska förändringar och förskjutningar i den globala ekonomiska makten som de trender som mest sannolikt kommer att påverka under de kommande fem åren. Samtidigt tror färre än hälften att deras företag är väl förberedda för förändringarna framöver.

Framgång kräver ledare som kan hantera osäkerhet och komplexitet när de försöker ta itu med regelförändringar och samtidigt förbereda sig för framtiden. Detta i sin tur kräver en tydlig känsla för vilka deras viktigaste kunder och marknader kommer att vara framöver och vilka investeringar och förändringar som kommer att behövas.

Rapporten sammanfattar de viktigaste resultaten inom bank- och kapitalmarknaden. Rapporten bygger på intervjuer med 43 vd:ar i 43 länder, samt djupintervjuer med Douglas Flint, ordförande HSBC, Stavros Lekkakos, vd Piraeus Bank, Sergio P. Ermotti, vd UBS, Raul Baltar Estevez, vd Banco Exterior, Chanda Kochhar vd ICICI Bank, samt Craig Donaldson, vd Metro Bank.

Kontakta oss

Anneli Granqvist

Ansvarig Financial Services

Tel 0709-29 38 95

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med bankfrågor?

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide