Cash for growth: Working capital in the Nordics

2014-12-15

Arbetet med working capital management i Norden har försämrats med fyra procent under det senaste året, trots en allmän uppfattning om bra prestationer inom detta område. Försämringen beror främst på en sämre hantering av kundfordringar, vilket har kompenserats något av en förbättrad hantering av leverantörsskulder.
 

Även om nivåerna varierar stort mellan länder och sektorer i regionen, visar PwC:s undersökning på möjligheter att frigöra sammanlagt 36-60 miljarder euro från rörelsekapitalet. Samtidigt har de största sektorerna i regionen haft minskade intäkter under det senaste året, vilket har satt ytterligare press på företagen att frigöra sitt rörelsekapital för tillväxt.
 

Denna rapport är en anpassad studie för Norden, baserad på PwC:s globala analys "2014 Annual Global Working Capital Review".

Kontakta oss

Anneli Granqvist

Ansvarig Financial Services

Tel 0709-29 38 95

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med bankfrågor?

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide