FS Viewpoint: Workforce of the future: How strategic workforce planning can help financial institutions today, tomorrow, and beyond

Framtidens arbetskraft: hur kan strategisk personalplanering hjälpa finansiella institutioner idag, imorgon och i framtiden

Högpresterande team skapas inte av en slump; de är byggda för att stödja en organisations strategi och kultur. Under det senaste decenniet har den finansiella sektorn sett lagar förändras, riskhanteringsstrategier skifta och ny teknik utvecklas. Som svar har finansiella institutioner uppdaterat sina affärsmodeller, kostnadsstrukturer, geografiska täckning och till och med sitt ledarskap.

De flesta ledare är också överens om att personalplanering är viktigt, trots ett ojämnt engagemang. Hur kan då en systematisk personalplanering skapa de grupper som kan genomföra organisationens strategi?

Kontakta oss

Anneli Granqvist

Ansvarig Financial Services

Tel 0709-29 38 95

Följ oss i sociala medier