FS Viewpoint: Workforce of the future: How strategic workforce planning can help financial institutions today, tomorrow, and beyond

Hur kan strategisk personalplanering hjälpa finansiella institutioner

Högpresterande team skapas inte av en slump; de är byggda för att stödja en organisations strategi och kultur. Under det senaste decenniet har den finansiella sektorn sett lagar förändras, riskhanteringsstrategier skifta och ny teknik utvecklas. Som svar har finansiella institutioner uppdaterat sina affärsmodeller, kostnadsstrukturer, geografiska täckning och till och med sitt ledarskap.

De flesta ledare är också överens om att personalplanering är viktigt, trots ett ojämnt engagemang. Hur kan då en systematisk personalplanering skapa de grupper som kan genomföra organisationens strategi?

Kontakta oss

Anneli Granqvist

Anneli Granqvist

Ansvarig Financial Services

Tel 0709-29 38 95

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med bankfrågor?

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide