FSTP Perspectives

2014-06-23

Denna upplaga av Financial Services Transfer Pricing Perspectives fokuserar på aktuella ämnen inom den finansiella sektorn, en sektor som påverkas av olika regelförändringar över hela världen. Målet är att ge dig en överblick över den globala utvecklingen kring internprissättning som kan påverka din organisation.

Några punkter som tas upp:
 

  • Nytt fokus på värdeskapande och globala värdekedjor belyser hur lösningar kring skatt och internprissättning kan bidra till verksamheten genom att stödja organisationens mål och strategi.
  • Förändringar för förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFMD).
  • Förändringar gällande finansiella institutioners japanska enheter.
  • Skattetransparens i finansiella sektorn och möjligheterna som uppstår till följd av förändrade rapporteringskrav.
  • Koncerninterna kreditgarantier.

Kontakta oss

Anneli Granqvist

Ansvarig Financial Services

Tel 0709-29 38 95

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med bankfrågor?

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide