Så förbereder sig finanssektorn för Brexit

2017-03-14

Man som sysslar med aktiehandel | PwC

Vilken blir Brexits effekt på internbankhandeln och kapitalmarknaderna i Europa? Och hur ska bankerna anpassa sig till den nya handelsmiljön?
 

Orosmomenten är många bland ledare inom bank- och kapitalsektorn, men ett av de främsta är den utbredda oron för Eurozonens framtid.
 

Läs rapporten "Planning for Brexit" och fånga trenderna och utmaningarna inför Brexit inom bank- och kapitalsektorn.

Kontakta oss

Anneli Granqvist

Ansvarig Financial Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 95

Följ oss i sociala medier