Så förbereder sig finanssektorn för Brexit

2017-03-14

Man som sysslar med aktiehandel | PwC

Vilken blir Brexits effekt på internbankhandeln och kapitalmarknaderna i Europa? Och hur ska bankerna anpassa sig till den nya handelsmiljön?
 

Orosmomenten är många bland ledare inom bank- och kapitalsektorn, men ett av de främsta är den utbredda oron för Eurozonens framtid.
 

Läs rapporten "Planning for Brexit" och fånga trenderna och utmaningarna inför Brexit inom bank- och kapitalsektorn.

Kontakta oss

Anneli Granqvist

Ansvarig Financial Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 95

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med bankfrågor?

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide