Är de traditionella bankerna dödsdömda?

2014-11-05

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Fyller de traditionella bankerna en funktion inför framtiden eller kommer de att förlora mot nya aktörer i konkurrensen om kunderna? En rapport från PwC visar att storbankerna behöver agera, annars kan de ha spelat ut sin roll redan om 10 till 15 år.
 

I detta avsnitt av Samhällsutvecklarna analyseras situationen. Vad händer med de traditionella bankerna, hur kan förändringarna påverka samhället och kunderna?
 

Se avsnittet här: Samhällsutvecklarna.se

Kontakta oss

Anneli Granqvist
Ansvarig Financial Services, Ansvarig Banking & Capital Markets, PwC Sverige
Tel 0709-29 38 95
Email

Följ oss