The Role of model review

2014-12-08

Matematiska modeller i finanssektorn

I den här rapporten redogörs för PwC:s syn på användningen av matematiska modeller i finanssektorn. Trots den upplevda rollen under den senaste finanskrisen är den grundläggande hypotesen att matematiska modeller har varit en stor positiv fördel för sektorn och för stabiliteten i det finansiella systemet som helhet.

Men nyckeln till att utnyttja kraften i modellerna är insikten i deras grundläggande antaganden och beräkningar och de begränsningar som dessa ger en modells användning. Om en sådan förståelse inte finns, då kan modellerna användas felaktigt med potentiellt katastrofala följder.

Kontakta oss

Anneli Granqvist

Ansvarig Financial Services

Tel 0709-29 38 95

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med bankfrågor?

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide