Living in interesting times: Navigating the new era for central banking

17/02/14

De nya utmaningarna som centralbankerna ställs inför

Sedan finanskrisen har förtroendet för den traditionella penningpolitiken skakats om, prognosverktygen har modifierats, centralbankernas mål har diskuterats och det finansiella och operativa oberoendet har ifrågasatts. Även centralbankernas omvärld är i förändring och finansmarknaderna är fortfarande bräckliga.
 

Allt detta tyder på att vi har många utmaningar framför oss när vi tar oss vidare igenom krisen. I september 2013 anordnade PwC ett internationellt rundabordssamtal under två dagar för att diskutera dessa och andra frågor med inbjudna från centralbanker och representanter från PwC.
 

I denna rapport beskrivs de nya utmaningarna som centralbankerna ställs inför i en tid då etablerade ekonomiska och politiska fundament inte längre gäller.

Kontakta oss

Anneli Granqvist

Ansvarig Financial Services

Tel 0709-29 38 95

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med bankfrågor?

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide