Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

PSD2 - Är vinnaren den enskilda bankkunden?

2018-05-23

äldre man vid skrivbord med laptop och använder betaltjänstdirektivet PSD2

Det andra betaltjänstdirektivet, PSD2, är en stor utmaning för bankernas befintliga affärsmodeller och värdekedjor. Och följden blir att banker inom en snar framtid kommer att konkurrera med en mängd nya aktörer som vill erbjuda finansiella tjänster. Vinnaren på ökad konkurrens och stärkt konsumentskydd är den enskilda bankkunden.

Bankerna har tidigare kunnat utnyttja att de varit infrastrukturspelare. De har både varit en kritisk del av ett nav men också varit ägare av all teknik. Men ny teknik i kombination med det nya regelverket kommer att sakta urholka denna fördel.

– Är man inte tidigt ute med en strategi riskerar man att hamna i bakvattnet, säger Anneli Granqvist, ansvarig för Banking & Capital Markets, PwC Sverige.

EU-kommissionens tanke med direktivet har varit att förbättra konkurrens och innovation i sektorn samtidigt som man vill stärka konsumentskydd och säkerhet. Och direktivet kommer att öppna marknaden för digitala betaltjänster genom att låta andra än enbart banker få tillgång till kontoinformation.

Följden är ökad konkurrens och det finns redan exempel på nya aktörer som gjort inträde på bankernas territorium. Det nya direktivet blir också en stor ekonomisk utmaning då man måste hantera nya teknik- och säkerhetskrav som väntas öka redan stigande IT-kostnader.

Prognoser pekar på att bankerna kommer att förlora en betydande del av intäkterna förknippade med betaltjänster till förmån för nya aktörer fram till år 2020.

"Men man ska ha i åtanke att även befintliga aktörer kan utnyttja det nya regelverket. Inget hindrar dem från att själva lägga resurser på affärsutveckling för att utnyttja PSD2 och stärka sin egen konkurrenskraft."

Anneli Granqvist, ansvarig Banking & Capital Markets, PwC Sverige

Effekten av PSD2 i Sverige kommer eventuellt inte att vara lika påtaglig som i övriga Europa på grund av att internetbankerna i Sverige lanserades för cirka tjugo år sedan. I vissa länder, mer än andra, skyndar regelverket på en utveckling som troligen skulle skett i alla fall.

Vad är PSD2?

PSD2 är förkortning av "Payment Services Directive 2". Det är ett EU-direktiv som ska förbättra marknaden för betalningar. Regelverket omfattar säkerhet, transparens samt användares och leverantörers rättigheter och skyldigheter.

Direktivets syfte är att utveckla marknaden för elektroniska betalningar och skapa bättre förutsättningar för säkra och effektiva betalningar.

Kontakta oss

Anneli Granqvist

Anneli Granqvist

Partner, Risk Advisory Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 95

Christian Öberg

Christian Öberg

Partner, Financial Service Leader, ansvarig Banking & Capital Markets, PwC Sverige

Tel 0709-29 10 77

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom Financial Services?

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide