Digital produktutveckling

2019-03-27

omslag till rapport Digital Product Development 2025

Ny rapport om digital produktutveckling

I samband med Hannover Messe 2019 presenteras rapporten “Digital Product Development 2025”. Rapporten syftar till att ge beslutsunderlag och praktiska råd för hur företag kan snabba på sin egen utveckling med att bli ledande inom digital produktutveckling och integrera hela den processen med den övergripande digitaliseringen i organisationen.

Några av de slutsatser som kommer fram i rapporten:

  • Den digitala produktutvecklingen ökar resultatet

  • Fokus på kunden är nyckel till framgång

  • Nya (digitala) produkter ger ökad konkurrenskraft

  • Dataanalys och AI ligger till grund för produktutvecklingen

  • Digitala verktyg, metoder och processer ökar effektiviteten

  • Cybersäkerhet är A och O

  • Verklig digital produktutveckling kräver flexibilitet och integration

Ladda ner och läs rapporten

Digital Product Development 2025

Sverige är officiell partner under världens största industrimässa Hannover Messe och temat för den svenska paviljongen är "Sweden CoLab - innovate with us". PwC Sverige samarbetar med Combient för erfarenhetsutbyte mellan svenska och tyska bolag kring Industri 4.0 och innovation. Syftet är att snabba på den digitala produktutvecklingen.
Läs mer >>


"Att öka investeringar i forskning och utveckling leder inte automatiskt till mer framgång. Nu handlar det om att använda resurserna smart och effektivt."

Fredrik Lindblad, Digital Transformation Leader, PwC Sverige

Kontakta oss

Fredrik Lindblad

Partner, Digital Transformation Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 18

Följ oss i sociala medier