Digital produktutveckling

2019-03-27

Playback of this video is not currently available

Rapport om digital produktutveckling

I samband med Hannover Messe 2019 presenterades rapporten “Digital Product Development 2025”. Rapporten syftar till att ge beslutsunderlag och praktiska råd för hur företag kan snabba på sin egen utveckling med att bli ledande inom digital produktutveckling och integrera hela den processen med den övergripande digitaliseringen i organisationen.

Några av de slutsatser som kommer fram i rapporten:

  • Den digitala produktutvecklingen ökar resultatet

  • Fokus på kunden är nyckel till framgång

  • Nya (digitala) produkter ger ökad konkurrenskraft

  • Dataanalys och AI ligger till grund för produktutvecklingen

  • Digitala verktyg, metoder och processer ökar effektiviteten

  • Cybersäkerhet är A och O

  • Verklig digital produktutveckling kräver flexibilitet och integration

Ladda ner och läs rapporten

Digital Product Development 2025

Sverige är officiell partner under världens största industrimässa Hannover Messe och temat för den svenska paviljongen är "Sweden CoLab - innovate with us". PwC Sverige samarbetar med Combient för erfarenhetsutbyte mellan svenska och tyska bolag kring Industri 4.0 och innovation. Syftet är att snabba på den digitala produktutvecklingen.
Läs mer


"Att öka investeringar i forskning och utveckling leder inte automatiskt till mer framgång. Nu handlar det om att använda resurserna smart och effektivt."

Fredrik Lindblad, Digital Transformation Leader, PwC Sverige

Kontakta oss

Fredrik Lindblad

Fredrik Lindblad

Global Experience Consulting Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 18

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom Emerging Tech?

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide