Gör dig redo för nya MiFID II

2016-09-22

MiFID II, regelverket som styr värdepappersmarknaden är just nu på allas läppar. Nya ändringar ska vara implementerade i januari 2018 och de flesta av Europas stora finansinstitut har påbörjat implementeringsarbetet. Projekten har dock visats sig överraskande komplexa och kostsamma att genomföra.
 

PwC Sverige hade nyligen förmånen att ha Ullrich Hartmann, MiFID II market leader, PwC Tyskland och Laurent Degabriel, head of FS Regulatory Intelligence och före detta ledamot i ESMA (European Securities and Markets Authority), PwC Frankrike, på besök. Under ett par intensiva dagar besökte PwC kunder och Ullrich Hartmann och Veronica Sommerfeld höll ett seminarium om MiFID II sett ur ett internationellt perspektiv.
 

– Många stora banker och värdepappersbolag i Europa ligger långt fram i sin implementering. Men projektstorleken är omfattande och de frågor som vållar mest bekymmer är av strategisk natur. De globala universalbankernas budgetar varierar mellan 150 och 300 miljoner euro, medan budgetstorleken hos regionala universalbanker och stora investeringsfirmors ligger på 75 till 225 miljoner euro, berättar Ullrich Hartmann.
 

De flesta börjar med en gap-analys som sedan utmynnar i ett antal strategiska frågor att ta ställning till. Men när projekten går över i sin implementeringsfas tappas de strategiska frågorna bort igen på grund av komplexiteten i regelverket. Risken blir att instituten fokuserar på komplicerade och tappar fokus på att skapa en fortsatt konkurrenskraftig verksamhet.
 

De frågeställningar som får mest uppmärksamhet just nu i Europa är reglerna om produktgodkännandeprocessen, hanteringen av incitament och redovisningen av kostnader och avgifter. Det finns inget enkelt svar på hur instituten ska fastställa en målmarknad för sina produkter som är godtagbar över hela Europa. Tolkningarna från olika tillsynsmyndigheter varierar med allt från två till sexton bestämmande kriterier. Utöver detta kommer institut som säljer produkter från tredje land (t.ex. USA) behöva inhämta godtagbara uppgifter om målmarknad från den utländska producenten.
 

– När det gäller incitament är det bland annat tolkningen av ”kvalitetshöjande åtgärder” som kan motivera mottagande eller utbetalning av ersättning som diskuteras, avslutar Ullrich Hartman.
 

Kontakta oss om du vill ta del av vår internationella erfarenhet av att tolka och implementera MiFID II.

Kontakta oss

André Wallenberg

Partner / rådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 41 62

Följ oss i sociala medier