Försäkring

Försäkringsbranschen har sällan varit så svårnavigerad som den är nu. Några tuffa utmaningar är skärpta kapitalkrav, regelförändringar, prispress och ökad konkurrens.

Lås oss visa dig hur du omvandlar utmaningar till konkurrensfördelar.

Försäkringsmarknaden – en bransch i förändring

Sällan har försäkringsbranschen varit så svårnavigerad som den är nu. Skärpta kapitalkrav, regelverksförändringar, prispress och ökad konkurrens är bara några tuffa prövningar. Det är utmanande att ha fokus på affären och kunderna och samtidigt mäkta med att se de möjligheter som öppnar sig.

PwC är en av Sveriges mest anlitade rådgivare inom den finansiella sektorn. Vår erfarenhet och unika branschkunskap om försäkringsbranschen är av stort värde för våra kunder.

Vi arbetar med många av Sveriges ledande skade- och livförsäkrings företag och har även stor erfarenhet av återförsäkringsbolag, understöds föreningar och captivebolag. Tack vare gedigen kunskap om branschen i kombination med teknisk expertis kan våra välmeriterade konsulter och revisorer ge just dig den hjälp du behöver.

människor på kafé

Nyhetsbrev: Rapporter och analyser direkt i din inbox.

Prenumerera på nyhetsbrevet Dialog


{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Läs mer om regelverk som berör försäkringsbranschen

  • Solvens II innebär stora förändringar för försäkringsbolagens solvenskrav
  • IFRS alla försäkringsföretag måste tillämpa International Financial Reporting Standards (IFRS) i sin koncernredovisning.
  • IFRS 17 den nya standarden för redovisning av försäkringskontrakt
  • 4AMLD det fjärde penningtvättsdirektivet
  • GDPR är EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation vilket påverka alla branscher som hanterar personuppgifter

Kontakta oss

Morgan Sandström

Ansvarig Insurance, PwC Sverige

Tel 0709-29 40 58

Följ oss i sociala medier