Försäkring

Försäkringsbranschen ser optimistiskt på teknologins snabba framfart. InsurTech är nu med i affärsmodellerna och kunden hamnar i fokus - på riktigt. Parallellt med skärpta kapitalkrav, prispress och regeländringar är det dags att växla upp för att skörda fördelarna med den digitala transformationen.

En digitaliserad försäkringsbransch med kunden i fokus

Den tidigare tveksamheten inför teknologins snabba framfart i försäkringsbranschen har nu övergått till optimism. För att kunna erbjuda de relevanta och personaliserade tjänster som kunderna förväntar sig blir välutvecklade InsurTech-lösningar allt viktigare. Under de kommande åren väntas artificiell intelligens bli en självklar del i företagsmodeller och en förutsättning för företagens konkurrenskraft.

PwC är en av Sveriges mest anlitade rådgivare inom den finansiella sektorn. Vår erfarenhet och unika branschkunskap om försäkringsbranschen är av stort värde för våra kunder.

Styrkan hos PwC är förmågan att kombinera djup förståelse och erfarenhet av försäkringsverksamhet med fokus på ny teknik och innovation. Vi arbetar med många av Sveriges ledande skade- och livförsäkringsföretag och har även stor erfarenhet av återförsäkringsbolag, understödsföreningar och captivebolag. Tack vare gedigen kunskap om branschen i kombination med teknisk expertis kan våra välmeriterade konsulter och revisorer ge just dig den hjälp du behöver.

 


människor på kafé

Nyhetsbrev: Rapporter och analyser direkt i din inbox.

Prenumerera på nyhetsbrevet Dialog


{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Läs mer om regelverk som berör försäkringsbranschen

  • Solvens II innebär stora förändringar för försäkringsbolagens solvenskrav
  • IFRS alla försäkringsföretag måste tillämpa International Financial Reporting Standards (IFRS) i sin koncernredovisning.
  • IFRS 17 den nya standarden för redovisning av försäkringskontrakt
  • 4AMLD det fjärde penningtvättsdirektivet
  • GDPR är EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation vilket påverka alla branscher som hanterar personuppgifter

Kontakta oss

Morgan Sandström

Ansvarig Insurance, PwC Sverige

Tel 0709-29 40 58

Följ oss i sociala medier