Driving value through tax reporting

2016-06-10

Värdeskapande skatterapportering

Globala företag verkar i miljöer med allt mer komplicerade skatteregler och krav på transparens. Detta ställer ökade krav på skatterapporteringen för företagens skattefunktion.

PwC:s rapport ”Driving value through tax reporting” är den femte rapporten
i PwC:s rapportserie - "Tax function of the future".

Ta även del av de andra rapporterna i rapportserien:

Kontakta oss

Kim Jokinen

Kim Jokinen

Skatterådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 44 30

Följ oss i sociala medier