Mid Cap – Styrelseundersökning 2017

2017-03-23

Mid Cap - Styrelseundersökning 2017

Andelen kvinnliga styrelseledamöter fortsätter att öka

Andelen kvinnliga styrelseledamöter för svenska mellanstora bolag listade på Stockholmsbörsen (Mid Cap) fortsätter att öka och uppgår nu till 35 procent. Det visar PwC:s årliga styrelseundersökning som främst fokuserar på Mid Cap-bolagens styrelsearvoden och sammansättningar.
 

Under perioden 2012-2016 har andelen kvinnliga styrelseledamöter ökat med 45 procent. PwC räknar med att andelen kvinnor i styrelsen kommer att passera 40 procent redan nästa år.
 

Andelen ledamöter har ökat kraftigt i antal sedan föregående mätning, från 501 till totalt 609 styrelseledamöter. Det förklaras med ett större antal noteringar än vanligt. Under mätperioden noterades hela 22 nya företag på Mid Cap-listan, varav 16 var nynoteringar.
 

Genomsnittliga styrelsearvoden

Genomsnittlig ersättning till ordföranden uppgår till 487 356 kronor (en ökning med drygt 19 procent i genomsnitt jämfört med föregående år). Eftersom ordföranden har ett särskilt ansvar för styrelsens arbete är ersättningen generellt sett högre än övriga ledamöters ersättning.
 

Ladda ner "Mid Cap Styrelseundersökning 2017"

Fyll i din e-postadress för att ta del av rapporten.

Kontakta oss

Anna Gustring Boman

Partner och pensionsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 89

Följ oss i sociala medier