Beskattning av fåmansföretag

Rätt skatt för ägare, familj och företag

Vid beskattning av ägarledda företag tittar vi på skattesituationen för alla parter som berörs. Ägaren, ägarens familj och företaget ska betala rätt skatt.
 

Du kan bland annat få hjälp med följande frågor:
 • Rätt löneuttag
 • Rätt pensionsavsättning
 • Skatteoptimera utdelning
 • Ägarstrukturer
 • Familjerätt
 • Aktieägaravtal
 • Intern aktieöverlåtelse
 • Omstrukturering av verksamheten
 • Köp och försäljning av företag
 • Utlandsetablering
 • Generationsskiften
 • Skatterevisioner och processer
 • Skattefördelar vid ombildning av enskild firma/handelsbolag till aktiebolag

 

För dig handlar det om plånboksfrågor som ska hanteras utifrån dig, din familj och företagets situation.

Kontakta oss

Anders Månsson

Anders Månsson

Tax & Legal Services

Tel 0709-29 54 88

Följ oss i sociala medier

Kontakta våra skattespecialister

Fyll i formuläret för att komma i kontakt med en skatterådgivare

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide