Beskattning av fåmansföretag

Rätt skatt för ägare, familj och företag

Vid beskattning av ägarledda företag tittar vi på skattesituationen för alla parter som berörs. Ägaren, ägarens familj och företaget ska betala rätt skatt.
 

Du kan bland annat få hjälp med följande frågor:
 • Rätt löneuttag
 • Rätt pensionsavsättning
 • Skatteoptimera utdelning
 • Ägarstrukturer
 • Familjerätt
 • Aktieägaravtal
 • Intern aktieöverlåtelse
 • Omstrukturering av verksamheten
 • Köp och försäljning av företag
 • Utlandsetablering
 • Generationsskiften
 • Skatterevisioner och processer
 • Skattefördelar vid ombildning av enskild firma/handelsbolag till aktiebolag

 

För dig handlar det om plånboksfrågor som ska hanteras utifrån dig, din familj och företagets situation.

Kontakta oss

Anders Månsson

Partner

Tel 0709-29 54 88

Följ oss i sociala medier