Duty Scanner

Spara pengar och få kontroll på företagets tullkostnader

PwC:s Duty Scanner är ett uppskattat verktyg som kartlägger ditt företags importvolymer och vilka tullar och avgifter som betalas. Med hjälp av Duty Scannern kan vi på PwC ge rekommendationer om vilka tullrutiner och förenklingar som gynnar just er. Verktyget åskådliggör även vilken inverkan klassificering, ursprung och tullvärde har på företagets kostnader för tull samt analyserar eventuella risker för att undvika att ni betalar onödiga eller för höga avgifter i framtiden.

I de fall det visar sig att ditt företag har betalat felaktiga eller för höga tullavgifter finns det möjlighet att ansöka om återbetalning upp till tre år bakåt i tiden.
 

Exempel på analysområden
  • Hur mycket tull som har betalats årligen
  • Medelvärden av tillämpade tullsatser
  • De 30 största importkostnaderna
  • Fraktkostnader per ursprungsland och avsändningsland
  • Tullvärden på årlig basis
  • Vilka tullförfaranden och förenklingar utnyttjas?
  • De 30 största importerna utifrån tullvärde
  • Tullvärde per ursprungsland och avsändningsland
  • Årliga fraktkostnader
  • De 30 största importerna utifrån fraktkostnader
Vill du veta mer om
PwC:s Duty Scanner?

Kontakta oss

Kontakta oss

Customer Hub

Kundtjänst, PwC Sverige

Tel 010-212 50 00

Följ oss i sociala medier

Kontakta våra skattespecialister

Fyll i formuläret för att komma i kontakt med en skatterådgivare

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide