ETIAS-visum från 2021 – vad innebär det för tjänsteresenärer?

2019-10-28

människor i avgångshall på flygplats

Få känner till vad förkortningen ETIAS står för och än färre vet vad den innebär i praktiken. ETIAS står för European Travel Information and Authorisation System. Det kan jämföras med det så kallade ESTA-visumet för USA och eTA-visumet för Kanada. Innebörden av ETIAS är att medborgare från viseringsfria länder till EU, med start år 2021, måste ansöka om och bli beviljade ett ETIAS-visum innan de reser in i EU. Utan ett beviljat ETIAS-visum kommer personen nekas inresa i EU.

Bakgrunden till införandet av ETIAS är upplevelsen av ett allt större terrorhot och tidigare migrationskriser. ETIAS syftar till att ge en ökad kontroll av vilka personer som befinner sig på det gemensamma territoriet. Det är European Border and Coast Guard Agency, även kallad Frontex, som tillsammans med Europol och EU:s medlemsstater är ansvarigt för ETIAS. 

Ansökan om ETIAS kommer att ske online och en avgift om 7 Euro kommer att uttas per sökande. För minderåriga uttas inte någon avgift. Ett beviljat ETIAS-visum gör att personen får vistas inom EU upp till 90 dagar inom en 180 dagarsperiod. ETIAS-visumet i sig är giltigt i tre år. Därefter behöver en ny ansökan göras. 

Exempel på information som kommer behöva uppges i ansökan om ett ETIAS-visum är;

  • Personuppgifter

  • Passuppgifter

  • Uppgifter om hälsotillstånd

  • Reseinformation

  • Eventuell brottshistorik

  • Betalinformation för ansökningsavgiften.

Schengen Information System (SIS), Europol, Eurodac granskar ansökningar men även Interpol kan påverka om en ansökan ska beviljas eller avslås. Svar på ansökan skickas till sökandens e-post. Om ansökan avslås ska avslaget motiveras. ETIAS-visumet kan återkallas under den beviljade treårsperioden om förutsättningarna för den medborgare det berör förändras. 

Kommentar

Utländska medborgare från viseringsfria länder (för närvarande ett 60-tal länder) kan idag resa in och vistas inom Schengen i upp till 90 dagar (per 180 dagarsperiod). Från 2021 kommer dessa individer att behöva ett beviljat ETIAS-visum för att beviljas inresa. 

Utländska medborgare från viseringspliktiga länder behöver idag ansöka om en Schengenvisering för att tillåtas resa in i Schengenområdet. Det kommer att gälla även efter introduktionen av ETIAS. Individer som behöver en Schengenvisering kommer inte att behöva ett ETIAS-visum. Krav på ETIAS visering styrs av medborgarskap vilket också innebär att i familjer där medlemmarna har ett eller flera medborgarskap kan olika viseringsregler bli aktuella. Inresa ska ske på det pass som angivits i ETIAS-ansökan. Det är viktigt att tänka på för personer som har flera medborgarskap och därför kan ha flera passhandlingar. 

I ETIAS ansökningen kommer det krävas att sökanden anger i vilket EU land personen först kommer att resa in. Om sökanden anger att hen kommer att resa in i Sverige först, kan hen inte sedan ändra sig och istället välja att resa in i ett annat EU land. 

Slutligen ska påpekas att ett beviljat ETIAS-visum betyder inte att personen automatiskt kommer beviljas inresa till Schengen. Den slutgiltiga bedömningen kommer göras vid inresan av aktuellt EU-lands gränskontrollanter. 

Här kan ni hitta en förteckning över de länder vars medborgare i dagsläget behöver en visering till Schengenområdet. 

Har ni frågor om immigration till Sverige, tveka inte att kontakta oss.

Kontakta oss

Patrik Nyström

Manager Tax & Legal, PwC Sverige

Tel 0728-80 91 65

Lillon Lindberg

Partner Tax & Legal, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 77

Följ oss i sociala medier

Kontakta våra skattespecialister

Fyll i formuläret för att komma i kontakt med en skatterådgivare

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide