Internprissättning för mindre företag

Förenklad dokumentation av interna transaktioner ger bättre kontroll över verksamheten

En genomgång av de interna transaktionerna i koncernen kan leda till stora skattebesparingar och minskade risker.

En bra och väldokumenterad struktur för internprissättning skapar möjligheter till bättre kontroll och styrning, förbättrat kassaflöde och minskad administration. För dig som har ett företag med koncerninterna transaktioner av ett begränsat värde kräver Skatteverket bara en förenklad internprissättningsdokumentation. Vi har tagit fram ett verktyg som kan hjälpa dig att få kontroll på prissättningen av dessa transaktioner. Verktyget är enkelt att arbeta i och sparar både tid och pengar.
 

Du kan även få hjälp med följande frågor:
  • Bekräftelse att företagets internprissättning är korrekt
  • Optimering av strukturen på företagets internprissättning
  • Fördelning av risker och ägande till immateriella rättigheter och värderingsfrågor
  • En internprissättningsmodell som hanterar negativa moms- eller tullkonsekvenser
  • Dokumentera överlåtelser, upplåtelser eller tillhandahållanden och bestämma försäljningspriser
  • Praktisk hjälp vid kontakt och förhandling med Skatteverket och myndigheter i andra länder
  • Stöd vid skattetvister som gäller internprissättning, både lokalt och globalt
     

Inom vårt globala nätverk av specialister finns bred erfarenhet av att arbeta med internprissättning och angränsande frågor. Vi kan stödja dig och företaget i alla länder där ni är verksamma.

Kontakta oss

Magdalena Bartels

Tel 0709-29 43 23

Följ oss i sociala medier

Kontakta våra skattespecialister

Fyll i formuläret för att komma i kontakt med en skatterådgivare

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide