Skatt på plastbärkassar

2020-02-06

kvinna i butik handlar grönsaker

En skatt på plastbärkassar föreslås träda i kraft i sin helhet från och med 1 maj 2020. Skatten omfattar plastbärkassar som ska användas av konsumenter för packning av varor och som inte är avsedda för varaktigt bruk.

Skatten består av en högre och en lägre skattesats. Plastbärkassar med en väggtjocklek som understiger 15 mikrometer omfattas av den lägre skattesatsen. Övriga omfattas av den högre.

Skattskyldigheten omfattar den som inom Sverige yrkesmässigt tillverkar eller importerar, för in eller tar emot plastbärkassar. Okunskap om vilka regler som gäller vid tillverkning, import eller införsel av sådana varor kan medföra onödiga kostnader för ditt företag.
 

Vanliga frågor om skatten på plastbärkassar

 • Vem ska redovisa och betala skatten?
 • När ska skatten betalas och går det att skjuta fram beskattningstidpunkten?
 • Hur stor är skattekostnaden och kostnaden för att administrera skatten?
 • Vilka för- och nackdelar finns det med att vara registrerad som lagerhållare hos Skatteverket?
 • Hur håller sig företaget uppdaterat när det gäller regelförändringar?
   

Vad vi kan hjälpa till med

PwC har specialister på skatten på plastbärkassar som kan hjälpa dig med:

 • Frågor vid start av verksamhet och strukturering av distributionskedjan
 • Skattekonsekvensutredningar av investeringsalternativ, logistiska lösningar och organisation av verksamheten
 • Löpande allmän skatterådgivning, processföring samt kontakter med Skatteverket och Tullverket
 • Rättsutredningar
 • Information till och utbildning av personal
   

Kontakta oss

Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson

Skatterådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 41 63

Följ oss i sociala medier

Kontakta våra skattespecialister

Fyll i formuläret för att komma i kontakt med en skatterådgivare

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide