Skatterna och valet 2022

PwC har följt utvecklingen inom skatteområdet inför valet hösten 2022 och frågat ut riksdagspartierna om deras syn på framtidens skatter i en intervjuserie.  

Skatterna och valet - Socialdemokraterna

Sist ut i PwC:s intervjuserie om skatterna inför valet är Socialdemokraterna. Erik Ezelius som är nytillträdd ledamot i skatteutskottet ger här sin syn på hur skattepolitiken bör utformas framöver. En stor del av samtalet kretsar kring behovet av en skattereform. PwC:s skatterådgivare Ulrika Lundh Eriksson ställer frågorna och i intervjun får vi även veta att Socialdemokraterna:

 • Säger blankt nej till fastighetsskatt

 • Vill öka fokus på kontrollsystem för att mota ekonomisk brottslighet

 • Inte ser behov av att justera bolagsskatten

Se hela intervjun här

 

Se intervjun här.

Skatterna och valet – Kristdemokraterna

Vi närmar oss slutet av PwC:s intervjuserie om skatterna inför valet. Näst sist ut är Kristdemokraterna där Hampus Hagman berättar om de delar som partiet ser som viktigast inom skatteområdet. Kristdemokraterna vill bland annat se sänkta inkomstskatter med fokus på personer med lägre inkomster. Frågorna ställs av PwC:s skatterådgivare Ulrika Lundh Eriksson och i intervjun får vi även veta att partiet vill:

 • Se ett dubbelt jobbskatteavdrag för att få in fler på arbetsmarknaden. 
 • Förenkla momssystemet, bland annat med inriktning på besöksnäring samt hyresmomsen.
 • Underlätta för företag som genomför generationsskiften.
 • Ta bort energiskatten på el under vintermånaderna.

Se intervjun här
 

Se intervjun här.

Skatterna och valet – Centerpartiet

Nu har det blivit dags för Centerpartiet i PwC:s intervjuserie om skatterna inför valet. Martin Ådahl lyfter här fram de delar som partiet ser som viktiga för utformningen av skattepolitiken. Det handlar bland annat om att underlätta för småföretag genom förenklingar samt sänkningar av arbetsgivaravgifter och skatter. PwC:s skatterådgivare Oscar Warglo ställer frågorna och under utfrågningen får vi även veta att Centerpartiet:

 • Prioriterar förenklingar och förbättringar av 3:12-reglerna

 • Vill se större förändringar när det gäller energiskatterna

 • Ställer sig bakom idén om regionala skatter
 • Ger grönt ljus till ett genomförande av en skattereform

Se hela intervjun här

 

Se intervjun här.

Skatterna och valet – Sverigedemokraterna

Det har blivit dags för den femte delen i PwC:s intervjuserie. Här presenterar Eric Westroth från Sverigedemokraterna partiets syn på skatternas utformning, bland annat att de vill arbeta för att minska skattetrycket, samtidigt som en god kvalitet på välfärden behålls. Utfrågningen leds av PwC:s skatterådgivare Oscar Warglo och vi får även besked om att Sverigedemokraterna vill:

 • Sänka skatter på bland annat ISK och energi.
 • Satsa på småföretagen genom att utöka växastödet och förbättra villkoren för lön vid sjukdom.
 • Inte se någon ytterligare sänkning av bolagsskatten.
 • Genomföra en skattereform.

Se intervjun här

 

Se intervjun här.

Skatterna och valet – Vänsterpartiet

När Ali Esbati från Vänsterpartiet nu gästar PwC:s intervjuserie om skatter inför valet så är huvudspåret att det krävs ett högre skatteintag för att finansiera satsningar på välfärden. PwC:s skatterådgivare Ulrika Lundh Eriksson ställer frågorna och Vänsterpartiet signalerar bland annat att de:

 • Vill eftersträva höjda skatter på kapital. 

 • Inte vill prioritera en sänkning av bolagsskatten. 

 • Inte förespråkar lägre skatt på el, utan i stället vill se investeringar i utbyggd produktionskapacitet och överföringskapacitet.

 • Gärna ser en samlad skattereform.

Se hela intervjun här

Se intervjun här.

Skatterna och valet – Liberalerna vill förbättra 3:12-reglerna 

Nu är det dags för Liberalerna att tycka till om svensk skattepolitik. Här samtalar PwC:s skatterådgivare Oscar Warglo med Gulan Avci om framtiden för skattesystemet och enskilda skatter. Bland svaren framkommer till exempel att Liberalerna:

 • Vill göra 3:12-reglerna betydligt enklare och förmånligare för mindre företag.

 • Vill se sänkningar av specifika skatter som skatt på el och bolagsskatten. 

 • Oroas över en orimligt stor administrativ börda för företagen och vill till exempel se förändringar av regelverket för skatter.

 • Sällar sig till skaran som vill genomföra en skattereform.

Se intervjun här
 

Se intervjun här.

Miljöpartiet blickar mot Danmark för minskad skatteadministration

PwC fortsätter ställa riksdagspartierna mot väggen när det gäller skattefrågorna. Intervjuserien rullar nu vidare med Miljöpartiets skattepolitiska talesperson Lorentz Tovatt, som frågas ut av PwC:s skatterådgivare Ulrika Lundh Eriksson

Lorentz Tovatt berättar bland annat att Miljöpartiet:

 • Blickar mot Danmark och vill att införa ett implementeringsråd enligt dansk förebild, för att bidra till minskat regelkrångel för företagare. 

 • Lyfter fram den gröna skatteväxlingen med en kombination av ökade miljöskatter och en minskning av skatter som hämmar entreprenörskap eller jobb. 

 • Tar sikte på ökade kapitalskatter – till exempel ett återinförande av förmögenhetsskatten.

 • Vill genomföra en bredare skattereform. En del i en sådan reform är förändringar av 3:12-reglerna, så att de blir mer gynnsamma för entreprenörer och småföretagare.

Se hela intervjun här
 

Se intervjun här.

Moderaterna har siktet inställt på en skattereform

Först ut är Moderaterna och deras skattepolitiska talesperson Niklas Wykman, som intervjuas av PwC:s skatterådgivare Oscar Warglo

Niklas Wykman berättar bland annat att partiet:

 • Ser ett behov av en övergripande skattereform.

 • Vill att skattepolitiken ska användas mer som ett långsiktigt verktyg och inte för att skapa allt för många kortsiktiga lösningar.  

 • Kommer att presentera ett offensivt program för ökat företagande och tillväxt i företagen.

 • Ger ett rungande nej till fastighetsskatten.

Se intervjun här

Se intervjun här.

Kontakta oss

Oscar Warglo

Oscar Warglo

Skatterådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 40

Ulrika Lundh Eriksson

Ulrika Lundh Eriksson

Tax Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 14 17

Följ oss i sociala medier