Paying Taxes 2019 - vi jämför skattesystem i 190 länder

2018-11-20

paying taxes 2019 | PwC

Skatter i olika länder

Frågan om hur den digitala utvecklingen förändrar många aspekter när det gäller efterlevnaden av skattesystemen diskuteras i "Paying Taxes 2019". I den kontexten undersöks också hur administrationen av skatter påverkas av teknologi samt hur teknologi kan ändra intäktsströmmar vid föremål för beskattning. 

Ytterligare information finns på www.pwc.com/payingtaxes där du bland annat finner en interaktiv modell där du själv kan bestämma länder och regioner att jämföra mot varandra.

 

Om rapporten "Paying Taxes 2019"

"Paying Taxes 2019" är en unik rapport som tas fram i samarbete mellan PwC och Världsbanken. Rapporten undersöker och jämför skattesystem i 190 länder globalt. Rapporten mäter och jämför skattetryck samt tidsåtgång för efterlevnad av skattesystemen i respektive land.   

Kontakta oss

Kim Jokinen

Kim Jokinen

Skatterådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 44 30

Följ oss i sociala medier

Kontakta våra skattespecialister

Fyll i formuläret för att komma i kontakt med en skatterådgivare

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide