Skattebarometern 2019: Dags för omstart av skattesystemet

2019-07-01

kvinna med dokument sitter vid skrivbord

Hur vill svenska företag att framtidens skatter utformas? För att få svar på den och andra viktiga skattefrågor har vi intervjuat 375 svenska bolag. Här presenterar vi resultaten i rapporten "Skattebarometern 2019".

Så många som 61 procent av de bolag som medverkat i undersökningen anser att det är viktigt med en omfattande skattereform under nuvarande mandatperiod.

graf skattereform

En anledning till att företagen vill se förändringar kan vara den ökade administrativa bördan som många bolag upplever. 39 procent av bolagen menar nämligen att tidsåtgången när det gäller skattehantering har ökat under de senaste fem åren. Bara sex procent upplever en minskning.

graf skattehantering

Undersökningen har även tittat närmare på vilka skatter som är mest angelägna att förändra. Här hamnar arbetsgivaravgifterna i topp och företagen vill se en förändring av dessa här och nu.

"Svenska företag vill se en större skattereform under nuvarande mandatperiod. Företagen är otåliga och anser till och med att vissa skatter är så pass angelägna att förändra att det behövs ett så kallat snabbskattespår."

Mikael Carlén, partner och ansvarig för affärsområdet Tax & Legal, PwC Sverige

Andra intressanta resultat från undersökningen är bland annat:

  • Skattemoral blir allt viktigare. 69 procent av storbolagen i undersökningen säger att de har ökat fokus på etiska och moraliska frågor i förhållande till bolagets skattehantering under de senaste fem åren. 

  • Bolagen ger grönt ljus till grön skatteväxling men oroas för motsättningar i samhället. Samtidigt som 76 procent av bolagen förespråkar en grön skatteväxling, så ser 64 procent en samhällsrisk i form av ökad friktion mellan storstäder och glesbygd. 

  • Nya regler för personaloptioner efterfrågas. En tredjedel av bolagen säger att de skulle överväga att införa ett incitamentsprogram för medarbetarna om regelverket för personaloptioner förändrades. 

Om PwC:s "Skattebarometern 2019"

Undersökningen fokuserar på svenska bolags åsikter om skatter. 375 bolag har medverkat, fördelat på 100 större bolag noterade på Nasdaq Stockholm Large Cap eller med en omsättning på minst en miljard kronor, samt 275 mindre och medelstora bolag med en omsättning på 50-500 miljoner kronor. Intervjuerna ägde rum via telefon och genomfördes av undersökningsföretaget Norstat under mars och april 2019. 

Parallellt har vi även intervjuat samtliga riksdagspartier om deras syn på skattesystemet och som publicerats löpande under juni på vår skatteblogg Tax matters

Kontakta oss

Mikael Carlén

Mikael Carlén

Tax & Legal Services Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 52 12

Följ oss i sociala medier

Kontakta våra skattespecialister

Fyll i formuläret för att komma i kontakt med en skatterådgivare

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide