Paying Taxes 2020: Enklare skattehantering i många länder tack vare digitalisering

2019-11-28

Jämförelse av skatter i 190 länder

Den generella trenden är att den tekniska utvecklingen gjort det enklare att hantera skatt i många länder, men det är också stora skillnader mellan olika länder. Samtidigt är det totala skatteuttaget i princip oförändrat. För Sveriges del är det små förändringar sedan förra årets undersökning, med fortsatt relativt sett högt skattetryck på företagen.

Ytterligare information finns på www.pwc.com/payingtaxes där du också hittar olika interaktiva verktyg för jämförelser mellan länder och regioner.

Om rapporten "Paying Taxes 2020"

"Paying Taxes 2020" är en unik rapport som tas fram i samarbete mellan PwC och Världsbanken. Rapporten undersöker och jämför skattesystem i 190 länder globalt. Rapporten mäter och jämför skattetryck samt tidsåtgång för efterlevnad av skattesystemen i respektive land.
 

Kontakta oss

Håkan Danmyr

Partner Skatt, PwC Sverige

Tel 0709-29 27 56

Följ oss i sociala medier

Kontakta våra skattespecialister

Fyll i formuläret för att komma i kontakt med en skatterådgivare

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide