Paying Taxes 2018 - Vi jämför skattesystem från 190 länder

2017-11-22

paying taxes 2018 | PwC

Skatter i olika länder

Frågan om hur den digitala utvecklingen förändrar många aspekter när det gäller efterlevnaden av skattesystemen diskuteras i "Paying Taxes 2018". I den kontexten undersöks bland annat vilka metoder företag använder när de hanterar skatter och hur myndigheter kommunicerar med företag och genomför revision.
 

Med hjälp av tidigare digitala framsteg har vi uppdaterat vår interaktiva modell som kan visa och jämföra mer information om olika länder. Modellen tillhandahåller även fler alternativ när det gäller visning, utskrift och delning. Du finner modellen på www.pwc.com/payingtaxes.
 

Om rapporten "Paying Taxes 2018"

"Paying Taxes 2018" är en unik rapport som tas fram i samarbete mellan PwC och Världsbanken. Rapporten undersöker och jämför skattesystem i 190 länder globalt. Den rankar länderna när det gäller skattetryck och hur enkelt det är att efterleva skattesystemen. På detta sätt förväntas rapporten bidra till en intressant debatt om skattesystem mellan regeringar, företag och skattemyndigheter globalt.

 

Kontakta oss

Kim Jokinen
Skatterådgivare, PwC Sverige
Tel 0709-29 44 30
Email

Tove Palm
Senior Associate Tax, PwC Sverige
Tel 0725-84 97 83
Email

Följ oss