Paying Taxes 2018 - Vi jämför skattesystem från 190 länder

2017-11-22

paying taxes 2018 | PwC

Skatter i olika länder

Frågan om hur den digitala utvecklingen förändrar många aspekter när det gäller efterlevnaden av skattesystemen diskuteras i "Paying Taxes 2018". I den kontexten undersöks bland annat vilka metoder företag använder när de hanterar skatter och hur myndigheter kommunicerar med företag och genomför revision.
 

Med hjälp av tidigare digitala framsteg har vi uppdaterat vår interaktiva modell som kan visa och jämföra mer information om olika länder. Modellen tillhandahåller även fler alternativ när det gäller visning, utskrift och delning. Du finner modellen på www.pwc.com/payingtaxes.
 

Om rapporten "Paying Taxes 2018"

"Paying Taxes 2018" är en unik rapport som tas fram i samarbete mellan PwC och Världsbanken. Rapporten undersöker och jämför skattesystem i 190 länder globalt. Den rankar länderna när det gäller skattetryck och hur enkelt det är att efterleva skattesystemen. På detta sätt förväntas rapporten bidra till en intressant debatt om skattesystem mellan regeringar, företag och skattemyndigheter globalt.

 

Kontakta oss

Kim Jokinen

Kim Jokinen

Skatterådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 44 30

Följ oss i sociala medier

Kontakta våra skattespecialister

Fyll i formuläret för att komma i kontakt med en skatterådgivare

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide