VAT scanner (moms scanner)

19/10/15

Spara pengar och säkerställ att ni betalar rätt moms

Att göra en genomlysning av ditt företags momssituation med hjälp av vår VAT Scanner innebär både att ditt företag har möjlighet att spara pengar och att ni kan känna er säkra på att momsen hanteras korrekt.

VAT Scannern är ett elektroniskt verktyg som på ett effektivt sätt möjliggör en fördjupad granskning av företagets momshantering i syfte att identifiera fel och brister samt lämnar förslag till förbättringar. VAT Scanner består av cirka 70 frågor som tagits fram för att ge en komplett bild av företagets momshantering. Frågorna besvaras av företagets momsansvarige, antingen helt självständigt eller tillsammans med någon av PwC:s momsexperter.

Genom att VAT Scannern skräddarsys för varje företag säkerställs att genomgången fokuseras på de områden där nyttan är som störst.

5 anledningar att använda VAT Scannern

  • Lägre momskostnader
  • Mindre administration
  • Reducerad risk för felaktiga avdrag
  • Kunskap och överblick av företagets totala momshantering
  • Tryggheten i att ditt företag gör rätt, det vill säga betalar rätt moms

Kontakta oss

Ulf Hedström

Partner Skatt, PwC Sverige

Tel 0709-29 14 24

Följ oss i sociala medier

Kontakta våra skattespecialister

Fyll i formuläret för att komma i kontakt med en skatterådgivare

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide