Så ser framtiden ut för de kommunala stadsnätsägarna

2018-12-10

kvinna skriver på digital dashboard om kommunala stadsnät

I vilken utsträckning samarbetar kommunen och stadsnätsägaren i kommunens digitaliseringsarbete? Var krävs nya krafttag? Hur kan man bäst effektivisera samarbete? Nya rapporten "Vem gör vad i en smart kommun?" tydliggör var de kommunala stadsnätsägarna befinner sig i utvecklingen och hur de ser på framtiden.

Digitaliseringen förändrar vårt samhälle i grunden. Nya möjligheter inom IoT, dataanalys och AI bidrar till högre effektivitet och nya produkter och tjänster.  En förutsättning för digitaliseringen är en infrastruktur med hög tillgänglighet och säkerhet.

I många kommuner har det legat på det kommunala energibolagets ansvar att bygga ut infrastrukturen och leverera på de utbyggnadsmål som kommun och stat satt upp. På många håll har fiberutbyggnaden kommit långt och utbyggnadstakten är avstannande.

Men verkligheten är krass. På de allra flesta håll är de kvarstående anslutningarna för att uppnå utbyggnadsmålen kostsamma.

Nya utmaningar väntar statsnätsägarna. Bolagen måste ta ställning till om de ska kliva upp i värdekedjan och hitta nya intäktsflöden, eller om organisationen ska ställas om till en förvaltande verksamhet.

Rapporten "Vem gör vad i en smart kommun?" Har genomförts av PwC på uppdrag av Telia. Vi har frågat de kommunala energi- och stadsnätsbolagen vilken roll de har i kommunens digitaliseringsarbete. Vilka utmaningar och hinder ser de? Hur ser de på framtiden, samarbeten och ekonomin?

En slutsats är att energibolagens fokus primärt legat på fiberutbyggnad. Men i allt större utsträckning börjar man se andra möjligheter. För att få maximal utväxling krävs dock större samarbete inom kommunen och en tydlig politisk vision.

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier