Styrning och användning av de nationella invånartjänsterna 1177

Lärdomar från åtta regioner och landsting

Bakgrund till rapporten

Enligt Vision e-hälsa ska Sverige år 2025 vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Men hur har Sveriges regioner och landsting hittills arbetat med tjänsterna mot primärvård och invånare för att nå det nationella målet? PwC har frågat 381 verksamhetschefer i primärvården hur regionernas nuvarande mål och krav implementerats. Resultaten har tillsammans med uppgifter från ett 90-tal intervjuer sammanställts i en jämförande rapport, som visar på stora likheter mellan mål som formulerats och flera gemensamma utmaningar.

50 procent

av verksamhetscheferna uppgav att det finns tydliga mål för invånartjänsterna.
 

29,8  procent

av verksamhetscheferna uppgav att de inte får tillräckligt stöd från regionens ledning vad gäller förväntningar av en ökad användning av invånartjänsterna.
 

10,9 procent

av verksamhetscheferna uppgav att de nuvarande invånartjänsterna används i tillräcklig utsträckning inom deras verksamhet och önskar utveckla området. 

Ladda ner den jämförande rapporten här.

Mer info


Resultat av studien

loading-player

Playback of this video is not currently available

I filmen ser du Fredrik Markstedt, nationell samordnare av granskningsinsatsen, presentera studien och dess resultat tillsammans med representanter från granskade regioner och landsting.

loading-player

Playback of this video is not currently available

 

Almedalen 2017

Under Almedalsveckan genomfördes ett fullsatt seminarium i ämnet där rapportens resultat varvades med erfarenheter och kommentarer från en inbjuden panel. Samtalet fokuserade på nationella och regionala ambitionsnivåer, och en diskussion fördes kring målkedjornas funktion och vilka typer av stöd som erbjuds verksamheter och hur måluppföljning genomförs hos de olika regionerna och landstingen

Charlotta Franklin
Charlotta Franklin

Moderator

Karin Magnusson
Karin Magnusson

Moderator

Från PwC deltar Karin Magnusson, moderator, och Charlotta Franklin som författare av rapporten. 

 


 

Granskningen kring Region Östergötland

Lyssna på detta samtal kring granskningen som de förtroendevalda revisorerna i Region Östergötland gjort gällande regionens investering i de nationella invånartjänsterna.

I panelen deltog
Daniel Persson, Head of Business Development, Min Doktor
Daniel Forslund, Innovationslandstingsråd, Stockholms Läns Landsting
Agneta Granström, regionsråd, (MP) Region Norrbotten
Gunnar Ramstedt, chefläkare och IT-strateg, Region Gotland
Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör, Stockholms läns sjukvårdsområde

 

loading-player

Playback of this video is not currently available

Här ser du Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör SLL och Daniel Persson, affärsutvecklingschef på företaget Din doktor sammanfatta seminariet den 5 juli tillsammans med Karin Magnusson från PwC.

För mer information kring PwC:s arbete i Almedalen.
https://www.pwc.se/almedalen


Vi på PwC Offentlig Sektor arbetar dagligen med landstingskommunala och regionala utmaningar. Utöver den lagstadgade revisionen genomför vi till exempel genomlysningar, utredningar och analyser kopplat till vård- och omsorgsområdet. Vi arbetar med digitaliseringsfrågor, e-förvaltning, ledning, målstyrning och nyckeltalsanalyser i hela den offentliga sektorn.

För mer information om granskningsinsatsen eller för övrig information kontakta oss med uppgifterna nedan.

Kontakta oss

Anders Hägg

Ansvarig revision Kommunal sektor, PwC Sverige

Tel 0709-29 21 60

Jon Arwidson

Partner, Branschansvarig hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 02

Följ oss i sociala medier